Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Omeprazol bij kinderen met gastro-oesofageale refluxziekte: oraal of rectaal?

Door op 01-12-2020

Protonpompremmers (PPI’s) worden als farmacologische behandeling voorgeschreven bij jonge kinderen met gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ). Een veelgebruikte PPI is omeprazol. Deze jonge kinderen worden behandeld met een dusdanig lage totaaldosis omeprazol (1 mg/kg) dat er commercieel geen geschikte toedieningsvorm beschikbaar is. Door het ontbreken van een goede toedieningsvorm, worden er allerlei ad-hoc oplossingen bedacht om toch omeprazol te kunnen toedienen. Hierdoor krijgen deze jonge kinderen vaak een niet-reproduceerbare dosis omeprazol toegediend en is de biologische beschikbaarheid onvoorspelbaar. Tevens verstoppen PPI’s regelmatig de sonde, waardoor deze vervangen dient te worden. Veel kinderen en ouders ervaren het vervangen van de maagsonde als zeer belastend. Uit ons onderzoek bleek dat omeprazol zetpillen een oplossing voor deze problematiek lijken te zijn. Zetpillen kunnen gemakkelijk toegepast worden in de dagelijkse praktijk, zowel in de klinische setting als in de thuissituatie. Zetpillen kunnen daarom de therapietrouw bevorderen en bijdragen aan een goed klinisch effect. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bestebreurtje, P.
Koning, B. de
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 1 december 2020
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 4 - Editie 4, 2020