Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Omgaan met cytostatica

Patiënten die behandeld worden met cytostatica, krijgen wisselende voorlichting en adviezen mee naar huis. Bovendien besteden zorgverleners vaak onvoldoende aandacht aan de risico’s van blootstelling tijdens het werken met cytostatica. In dit artikel willen we duidelijkheid scheppen en beargumenteerde regels rond het beperken van blootstelling geven, gebaseerd op de wet en de literatuur. Dat cytostatica onbedoeld in het lichaam van een ander dan de patiënt worden opgenomen, is een feit. Om blootstelling zoveel mogelijk te beperken is het van belang om beschermende maatregelen toe te passen. De beschermende maatregelen voor de apotheekmedewerker, de zorgverlener en de patiënt zelf lichten wij in dit artikel toe.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs T.G.M. van Benthem
E.J.M. Stoffer-Brink
Publicatie 14 september 2012
Editie PiL - Jaargang 16 - editie 3 - Editie 3, 2012