Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Omgeving patiënt van invloed op betrokkenheid bij medische besluitvorming

Door op 22-03-2019

Betrokkenheid van patiënten bij de medische besluitvorming wordt gezien als onderdeel van kwalitatief goede zorg. Patiënten variëren in hun voorkeuren met betrekking tot betrokkenheid bij de besluitvorming. Eerder onderzoek gaf echter geen verklaring voor deze variatie in voorkeuren. We onderzochten met behulp van vragenlijstonderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel drie factoren die de betrokkenheid van patiënten mogelijk verklaren:
1) gezondheidsvaardigheden, 2) sociale steun en 3) sociale
normen. We vonden dat hoge kritische gezondheidsvaardigheden, de beschikbaarheid van steun in de vorm van medische informatie en niet-conservatieve sociale normen positief gerelateerd zijn aan betrokkenheid bij de besluitvorming. Onze resultaten impliceren ook dat de beslissing om deel te nemen aan de besluitvorming niet zo individueel is als je op het eerste gezicht zou zeggen; de sociale omgeving van iemand speelt hierin ook een rol. Strategieën gericht op het stimuleren van samen beslissen moeten rekening houden met de sociale omgeving van de patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brabers, dr. A.F.M.
Thema Geschiedenis
Publicatie 22 maart 2019
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 1 - Editie 1, 2019