Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Onderzoek naar de toxiciteit van verschillende insecticiden

Door op 01-01-2006

Hoewel organische fosforverbindingen doorgaans als een homogene groep stoffen beschouwd worden, zijn het klinisch beeld bij een intoxicatie, de response op therapie met oximen en uitkomst niet voor alle individuele stoffen gelijk. Dit is de conclusie van een prospectief cohort onderzoek waarbij de auteurs geprobeerd hebben vast te stellen of de drie, in Sri Lanka voor auto-intoxicatie meest gebruikte, organische fosforverbindingen zich van elkaar onderscheiden wat betreft klinische parameters en ernst van de intoxicatie. Chloorpyrifos, dimethoaat en fenthion worden met elkaar vergeleken op de punten overlijden, intubatie, insulten, de wijze van overlijden en de response van de patiënten op behandeling na intoxicatie. In drie verschillende ziekenhuizen in Sri Lanka werden in totaal 802 patiënten geïncludeerd (uit een totaal aan intoxicaties van 5585), die volgens de anamnese slechts één van de stoffen chloor-pyrifos, dimethoaat of fenthion hadden ingenomen. Patiënten werden volgens protocol behandeld, onafhankelijk van het ingenomen insecticide. Het besluit tot intubatie of opname op de intensive care werd door een onafhankelijke arts genomen, op grond van de klinische toestand van de patiënt. Toediening van atropine gebeurde volgens protocol. Op indicatie werd een bolusinjectie pralidoxime chloride (1 gram) toegediend, gevolgd door bolusinjectie van 1 gram elke 6 uur, gedurende 1 tot 3 dagen. Van een deel van de onderzoekspopulatie werd ook de butyrylcholineste-rase activiteit in combinatie met de concentratie insecticide (n=433) bepaald. Bij 90 opeenvolgende patiënten kon de acetylcholinesterase activiteit (n=90) worden bepaald. (Men werd beperkt door de laboratoriumcapaciteit).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 januari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 1 - Editie 1, 2006