Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Onnodig antibioticagebruik bij positief urineonderzoek

Gezien de toenemende antibioticaresistentie is het van belang kritisch te zijn op antibioticavoorschriften. In Nederland schrijven huisartsen antibiotica het vaakst voor vanwege urineweginfecties. Daarnaast is een urineweginfectie een van de meest voorkomende infecties in het ziekenhuis. Antibiotica zijn in principe alleen nodig als een patiënt klachten heeft. In de praktijk blijkt echter dat antibiotica vaak worden voorgeschreven voor asymptomatische bacteriurie in plaats van een symptomatische urineweginfectie. Asymptomatische bacteriurie is de aanwezigheid van bacteriën in de urine van een patiënt zonder symptomen van een urineweginfectie. Richtlijnen adviseren alleen patiënten met risicofactoren te screenen en te behandelen voor asymptomatische bacteriurie. Het is niet duidelijk in hoeverre deze adviezen zijn geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk in Nederland. Daarom start er dit jaar een kwaliteitsverbeteringsproject om de overbehandeling van asymptomatische bacteriurie terug te dringen op de Spoedeisende Hulp van vijf Nederlandse ziekenhuizen en zal er een inventarisatie van dit probleem in de huisartsenpraktijken plaatsvinden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van Horrik, T.M.Z.X.K.
Laan, B.J.
Geerlings, S.E.
Thema Kwaliteit
Publicatie 26 januari 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 1 - Editie 1, 2021