Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ontslag uit het ziekenhuis verdient een passend vervolg in de apotheek

Door op 25-09-2018

Een ziekenhuisopname is voor geneesmiddelengebruikers risicovol. Gedurende de opname wordt de medicamenteuze therapie vaak gewijzigd, terwijl de overdracht hiervan naar de eerstelijnszorgverleners en patiënt regelmatig onvolledig is. Continuïteit van de farmaceutische zorg is cruciaal om de medicatieveiligheid te garanderen en apothekers kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Het HomeCoMe onderzoek in Almere heeft laten zien dat samenwerking tussen de ziekenhuisapotheker, poliklinische apotheker en openbaar apotheker bijdraagt aan het identifi ceren en oplossen van geneesmiddelgerelateerde problemen. De meervoudige interventie bestond onder andere uit medicatieverifi catie, screening op hoogrisico geneesmiddelen en een huisbezoek door de openbaar apotheker. De expertise van de poliklinische apotheker kan worden benut om de overdracht naar eerstelijnszorgverleners te verbeteren. Daarnaast is een huisbezoek door de openbaar apotheker een krachtig instrument om problemen na ontslag op te lossen bij hoogrisicopatiënten. Om de haalbaarheid in de dagelijkse praktijk te vergroten dienen lokale afspraken gemaakt te worden en apothekers een reële vergoeding te ontvangen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ensing, H.T.
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 25 september 2018
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 3 - Editie 3, 2018