Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Onverenigbaarheid van parenterale geneesmiddelen

Door op 22-12-2011

Onverenigbaarheden treden op wanneer parenterale geneesmiddelen een fysische of chemische reactie aangaan. Hierdoor kunnen neerslagen ontstaan en/of kunnen geneesmiddelen onwerkzaam worden. De reacties zijn vaak moeilijk te voorspellen, gezien het grote aantal factoren dat een rol kan spelen. Voor het beoordelen van een (on)verenigbaarheid tussen twee of meerdere parenterale geneesmiddelen wordt teruggevallen op literatuur. Helaas zijn veel combinaties nooit onderzocht en ontbreken gegevens over fysische en chemische stabiliteit van de combinatie. Bij het voorschrijven van parenterale geneesmiddelen is het belangrijk na te gaan hoe ze aan de patiënt kunnen worden toegediend. Het Handboek Parenteralia kan worden geraadpleegd voor informatie over (on)verenigbaarheden. Door kritisch te kijken naar de mogelijke toedieningswegen en de mate waarin de parenteraal toe te dienen geneesmiddelen een infuuslijn bezetten, dient per patiënt een puzzel te worden opgelost. Een (ziekenhuis)apotheker kan hierbij helpen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs B.C.M. Witjes
E.N. Bakker
Publicatie 22 december 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 7 - Editie 7, 2011