Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ook paracetamol verhoogt de bloeddruk bij patiënten met coronair lijden

Door op 26-05-2011

Klassieke NSAID's zouden een verhoogd risico op cardiovasculaire incidenten geven. Daarom adviseren de huidige richtlijnen paracetamol als eerstekeuzemedicatie indien pijnstilling nodig is bij deze patiënten. De Nederlandse Conceptrichtlijn Cardiovasculair Risicomanagement adviseert expliciet mensen te waarschuwen geen NSAID’s te gebruiken en te waarschuwen voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Er zijn echter nog geen prospectieve onderzoeken die de veiligheid van paracetamol onderbouwen, met name bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico.
Sudano et al. evalueren het effect van paracetamol bij patiënten met cardiovasculaire ziekte. Er werden 33 patiënten met cardiovasculaire ziekten geïncludeerd in dit dubbelblinde cross-overonderzoek. De geïncludeerde patiënten hadden geen pijnklachten. Ze kregen twee weken paracetamol en daarna twee weken placebo, of andersom. Het onderzoek toonde aan dat paracetamol de bloeddruk kan verhogen. De gemiddelde systolische bloeddruk steeg 2,9 mm Hg (van 122,4 +/- 11,9 naar 125,3 +/- 12,0 mm Hg; p=0,02). De gemiddelde diastolische bloeddruk steeg 2,2 mm Hg (van 73,2 +/- 6,9 naar 75,4 +/- 7,9 mm Hg; p=0,02).
Uit andere onderzoeken zijn ook aanwijzingen dat gebruik van paracetamol verband houdt met een hoger risico op hypertensie. Dus ook paracetamol kan risicovol zijn voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen. Daar staat tegenover dat de hartfrequentie, endotheelfunctie en plaatjesfunctie niet veranderden. Volgens het toegevoegde 'klinische perspectief' en het redactionele commentaar in dezelfde Circulation hebben deze bevindingen dan ook consequenties voor het klinisch handelen.
Opmerking referent: dit onderzoek prikkelt ons opnieuw tot de vraag wanneer nieuw bewijs zo overtuigend is dat het beleid en een richtlijn aangepast moeten worden. In de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn hartfalen (concept 2010) staat duidelijk dat NSAID's vermeden moeten worden bij deze patiënten. Op basis van dit kleine, maar interessante onderzoek zou men geneigd zijn meer onderzoek te doen of een meta-analyse waarbij het effect van NSAID's en paracetamol wordt vergeleken. We kunnen niet als windvaantjes ons beleid na ieder onderzoek (zeker één met slechts 33 patiënten) aanpassen. Wel is duidelijk dat ook paracetamol cardiovasculaire effecten veroorzaakt.

Belangenverstrengeling: geen.

Sudano I, Flammer A, Périat D et al. Acetaminophen increases blood pressure in patients with coronary artery disease. Circulation 2010;122:1789-1796.
White WB, Campbell P. Blood pressure destabilization on nonsteroidal antiinflammatory agents - acetaminophen exposed? Circulation 2010;122:1779-1781.
Anoniem. Clinical Summaries: Original research put into perspective for the practicing clinician. Circulation 2010;122:1777-1778.
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en NHG. ‘Conceptrichtlijn Cardiovasculair Risicomanagement’.

Paracetamol is in Nederland op de markt als zodanig en onder een groot aantal merknamen

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. M.E.C. van Eijk
Thema Farmacotherapie
Publicatie 26 mei 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 4 - Editie 4, 2011