Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Op weg naar betere behandeluitkomsten voor kinderen met astma

Door op 14-09-2012

Gebrek aan therapietrouw is bij astma vaak een probleem, met name bij het gebruik van inhalatiecorticosteroïden. Ruim 40% van de kinderen met astma is onvoldoende therapietrouw. Bij deze kinderen worden vaker verhoogde stikstofoxideniveaus in de uitademingslucht gemeten, wat een indicatie is voor een ontsteking in de luchtwegen. Wanneer ouders de noodzaak van medicijngebruik inzien, is de therapietrouw groter. Daarnaast zijn jongere kinderen en kinderen van Nederlandse afkomst meer therapietrouw. Om therapietrouw te verbeteren is het van groot belang dat zorgverleners – zowel huisartsen als apothekers – de kennis van ouders verbeteren en een positief beeld omtrent ziekte en medicatiegebruik stimuleren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. E.S. Koster
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 14 september 2012
Editie PiL - Jaargang 16 - editie 3 - Editie 3, 2012