Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Op weg naar patiëntgericht maatwerk in de diabeteszorg

Door op 13-09-2013

Chronisch zieken stellen andere eisen aan de zorg dan mensen met een acuut gezondheidsprobleem. Om hieraan tegemoet te komen wordt sinds 2007 in de Nederlandse diabeteszorg gewerkt volgens een programmatische aanpak, waarbij een sluitende keten van gestandaardiseerde diensten wordt geleverd door eerstelijnszorggroepen, die daartoe een keten-DBC-contract sluiten met zorgverzekeraars. Analyses op basis van data van 105.056 patiënten laten zien dat deze intensieve aanpak met name veelbelovend is voor het verbeteren van de klinische uitkomsten van patiënten met slecht gecontroleerde diabetes. Patiënten met relatief gezonde klinische waarden behielden deze, maar hebben daartoe wellicht minder zorg nodig dan ze nu krijgen. Deze bevindingen pleiten voor een overgang van standaardzorg naar zorg op maat, waarbij een optimale behandelstrategie wordt bepaald op basis van de zorgbehoeften, wensen en mogelijkheden van patiënten. Hiertoe is het onder andere noodzakelijk om praktische instrumenten te ontwikkelen, zoals patiëntprofielen, die maatwerk in de praktijk faciliteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs A.M.J. Elissen
Publicatie 13 september 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 3 - Editie 3, 2013