Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Optimalisatie van de medicamenteuze behandeling van tuberculose

Tuberculose (TB) is een ernstige infectieziekte, die veroorzaakt wordt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. De behandeling van geneesmiddelgevoelige TB bestaat uit een combinatie van antibiotica: isoniazide, rifampicine, pyrazinamide en ethambutol gedurende twee maanden, waarna nog vier maanden doorbehandeld moet worden met isoniazide en rifampicine. Therapeutic Drug Monitoring (TDM) is een techniek waarbij op basis van gemeten geneesmiddelconcentraties in het bloed van de patiënt en daarvan afgeleid effectieve PK/PD- (farmacokinetische-farmacodynamische) parameters, de dosering van het geneesmiddel wordt aangepast. TDM kan behulpzaam zijn om doseringen van isoniazide en rifampicine aan te passen bij onvoldoende effect of toxiciteit. Door gelijktijdige inname van voedsel wordt de maximumconcentratie van isoniazide, rifampicine en pyrazinamide verlaagd met respectievelijk 42%, 22% en 10%. De blootstelling aan isoniazide en rifampicine wordt door voedsel verlaagd met 15%.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sturkenboom, M.G.G.
Alffenaar, J.W.C.
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 19 december 2017
Editie PiL - Jaargang 7 - editie 4 - Editie 4, 2017