Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Orale immunotherapie met geïnactiveerde Haemophilus-influenza bij patiënten met ernstige COPD

Door op 16-09-2010

Tandon et al. gaan ervan uit dat acute exacerbaties bij COPD het gevolg zijn van een excessieve inflammatoire reactie van koloniserende bacteriën op een virale infectie. Eén van de koloniserende bacteriën bij deze patiënten is Haemophilus influenza. De auteurs hebben een oraal immuuntherapeuticum ontwikkeld tegen een met formaline geïnactiveerde, niet getypeerde stam van Haemophilus influenza (NTHi) die in dierexperimenteel onderzoek een specifieke T-celrespons tegen deze stam in de darm bleek op te wekken. Deze antigeen-specifieke T–cellen migreerden vervolgens exclusief naar de bronchiale mucosa, alwaar ze de intratracheale fagocytose en daarmee de ontsteking van de bronchus konden remmen. Dit zou – indien ook van toepassing bij patiënten met COPD - de door intermitterende virale infecties optredende aantallen exacerbaties aanzienlijk kunnen terugdringen. Dit werd bij 38 patiënten met ernstige COPD (FEV1 groter dan of gelijk aan 50%), bekend met regelmatige exacerbaties, in een gerandomiseerd, multicenter, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek nagegaan. Alle patiënten kregen drie immunotherapiekuren in tabletvorm (twee tabletten per dag met NTHi of placebo gedurende drie opeenvolgende dagen) met een tussenliggende periode van 28 dagen. Daarna werden de patiënten gedurende vier maanden gevolgd.

Acute exacerbaties, gedefinieerd als een toename van het volume en de purulentie van het sputum, was niet significant minder in de behandelde groep. Matige tot ernstige exacerbaties die acuut steroïdgebruik vereisten, waren echter wel significant minder in de behandelde groep. Ook de gemiddelde duur van de exacerbaties en het aantal ziekenhuisopnames was significant lager in de behandelde groep. Verder was het gebruik van steroïden en antibiotica in de behandelde groep lager dan in de placebogroep. Ofschoon de onderzoeksgroep niet groot was (n=38), geven deze resultaten toch een eerste indicatie dat orale immunotherapie gericht tegen koloniserende bacteriën bij patiënten met COPD de gevoeligheid voor intermitterende virale infecties kan terugdringen. Daarmee beperkt dit tevens het optreden van acute exacerbaties én alle intensieve medische zorg. Resultaten met meer patiënten en betere karakterisering van het immuuntherapeuticum zijn echter gewenst, voordat deze therapeutische benadering een plaats in de behandeling van patiënten met COPD kan krijgen.

Belangenverstrengeling: sommige auteurs hebben betrekkingen en belangen bij Hunter Immunology Ltd.

Tandon MK, Phillips M, Waterer G, Dunkley M, Comans P, Clancy R. Oral immunotherapy with inactivated nontypeable Haemophilus influenzae reduces severity of acute exacerbations in severe COPD. Chest 2010;137:805-811.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 16 september 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 7 - Editie 7, 2010