Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Oseltamivir-resistentie gedurende behandeling van influenza (H5N1) infectie

Door op 01-04-2006

De Jong et al. delen mee dat zij in twee van acht met oseltamivir, een neuraminidaseremmer, behandelde Vietnamese patiënten een H5N1-stam hebben geïsoleerd die een neuraminidase bevat dat niet door oseltamivir wordt aangegrepen1. Hierdoor mist het oseltamivir (een orale neuraminidaseremmer) zijn therapeutische werking. Gevolg was dat de twee Vietnamese patiënten bij wie deze variant aanwezig was ondanks de hoge dosering oseltamivir over- leden. Terwijl bij de andere patiënten de ‘viral load’ (= virale belasting) kort na aanvang van de therapie met oseltamivir snel daalde, bleef deze bij de twee overleden Vietnamezen onveranderd hoog. Het gaat hier om een virusstam van H5N1, waarbij in het gen dat codeert voor de aanmaak van het neuraminidase een substitutie heeft plaatsgevonden op plaats 274 (H274Y), waardoor een tyrosine de plaats inneemt van histidine in het neuraminidase. Hierdoor kan oseltamivir zich niet meer binden aan het neuraminidase en kan de virusstam zich ongebreideld vermenigvuldigen. De auteurs wijzen erop dat oseltamivir dus niet de enige neuraminidaseremmer mag zijn die ingezet moet worden bij een mogelijke pandemie van H5N1. In een ‘perspective’ gaat Anne Moscona in op de bevinding van de Jong et al. en wijst op het grote gevaar van een oseltamivirresistentie van H5N1-stammen voor de volksgezondheid 1,2. Als zulke resistente stammen namelijk overgebracht kunnen worden van mens op mens hebben we te maken met een levensgroot gevaar. Daar lijkt het vooralsnog niet op, maar men mag zijn ogen niet voor deze mogelijkheid sluiten. Men moet zeker bij het opstellen van behandelstrategieën bij een pandemie met deze mogelijkheid rekening houden en zich niet uitsluitend voor de behandeling op oseltamivir fixeren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 april 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 4 - Editie 4, 2006