Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Overmatig alcoholgebruik

Door op 01-08-2005

Matig alcoholgebruik kan goed zijn voor de gezondheid, maar overmatig alcoholgebruik kan leiden tot een verhoogde kans op leveraandoeningen, verkeersongevallen, hypertensie, hemorrhagisch infarct en kanker. Personen met een ongezond drinkpatroon vertonen vaak in het beginstadium symptomen of problemen die niet direct gerelateerd worden aan het alcoholgebruik. Overmatig alcoholgebruik zou routinematig moeten worden overwogen bij patiënten met de volgende klachten: hypertensie, depressie, slapeloosheid, leverenzym afwijkingen, maagzuur, anemie, trombocytopenie, letsel of problemen op het werk of privé. Het afnemen van gerichte vragenlijsten kan helpen bij de diagnose van alcoholmisbruik en afhankelijkheid. In Amerika wordt door de US Preventive Services Task Force geadviseerd gebruik te maken van de CAGE-vragenlijst (vier vragen waarmee afhankelijkheid vastgesteld kan worden) en de Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), waarmee de mate van alcoholgebruik wordt ondervraagd. Hoewel gerapporteerd drankgebruik een slechte voorspeller is voor het optreden van abstinentieverschijnselen, zijn bij onthouding onttrekkingsverschijnselen te verwachten bij ongeveer 20 standaard alcoholische consumpties per dag. Bij de behandeling van onttrekkingsverschijnselen is alleen het gebruik van benzodiazepines als medicatie bewezen effectief. Door de American Society of Addiction Medicine worden richtlijnen uitgegeven over de toepassing van benzodiazepines bij het stoppen met drinken. Daarnaast is uit diverse gerandomiseerde onderzoeken gebleken dat terugkerende gesprekken van 10 tot 15 minuten met een hulpverlener effectief zijn bij het terugdringen van het drankgebruik. Vooral het stellen van het doel om het alcoholgebruik te verminderen en het bespreken van de manier waarop dit doel bereikt kan worden, zijn hierbij van groot belang. Behan deling van afhankelijkheid kan bestaan uit gedragstherapie en farmacotherapie, zowel individueel als in groepsverband, zowel in een kliniek als in eigen omgeving. The Alcoholics Anonymous (AA) is een organisatie die kosteloos hulp biedt aan mensen die willen stoppen met drinken. Farmacotherapie kan bestaan uit naltrexon, acamprosaat of disulfiram. In het geval van een combinatie van alcoholgebruik en een psychische aandoening, kunnen antidepressiva of anxiolytica het alcoholgebruik ook doen verminderen. AANBEVOLEN

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 augustus 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 8 - Editie 8, 2005