Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Overzicht van de risico’s en gunstige effecten van het gebruik van omega-3-vetzuren met betrekking tot sterfte, cardiovasculaire ziekten en kanker

Door op 01-06-2006

In dit overzichtsverhaal is de tot dusver bestaande literatuur systematisch doorgenomen om bewijsmateriaal te verzamelen voor een preventief effect van korte en lange keten omega-3-vetzuren op sterfte, cardiovasculaire aandoeningen en kanker. Hiervoor zijn alle beschikbare databanken tot 2002 doorgenomen, contacten met auteurs gelegd en bibliografieën van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) bekeken om onderzoeken te kunnen opsporen. Uitsluitend die onderzoeken werden in het overzicht verwerkt die gerandomiseerd waren en waarbij inname van omega-3-vetzuren langer dan zes maanden had plaats gevonden. Ook cohortonderzoeken werden in de analyse meegenomen. Alle onderzoeken werden door twee onafhankelijke waarnemers beoordeeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 6 - Editie 6, 2006