Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Palliatieve behandeling van dyspnoeklachten bij vergevorderde COPD; heroverweging van het gebruik van opiaten

Door op 01-10-2009

Chronisch obstructieve longziekte (COPD) zal naar verwachting in 2020 de derde doodsoorzaak zijn. De lasten die deze in toenemende mate voorkomende ziekte met zich meebrengen voor de patiënten zelf, de verzorgende familie en omgeving en het gezondheidssysteem zijn aanzienlijk. Naarmate de ziekte in ernst vordert wordt het steeds moeilijker de dyspnoeklachten op een goede manier te behandelen en in 50% van die gevallen deze patiënten met COPD geen verbetering meer op conventionele luchtwegverwijdende therapie. In het onderhavige artikel wordt ingegaan op het gebruik van opiaten door ernstige COPD-patiënten om daarmee op palliatieve wijze verlichting van hun dyspnoeklachten te bewerkstelligen. Alhoewel de ziekte al in een zeer vergevorderd stadium is moet er op gewezen worden dat deze patiënten nog niet terminaal zijn. Aangezien de dyspnoeklachten therapieresistent zijn hangt het sterk van de individuele beleving van de patiënt met COPD af hoe hij/zij met deze klachten omgaat. Bij chronische dyspnoe spelen namelijk het limbische en paralimbische systeem een rol en is er zodoende betrokkenheid van het centraal zenuwstelsel. Op dit laatste richt zich de behandeling met opiaten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 oktober 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 10 - Editie 10, 2009