Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson

Waar moet u rekening mee houden?

Door op 31-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Slikstoornissen en het niet meer kunnen innemen van medicatie
 • 02Pijn
 • 03Psychotische problemen en delier
 • 04Palliatieve sedatie bij de ziekte van Parkinson
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Palliatieve zorg bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan gecompliceerd verlopen en het is zinvol met enkele van die complicaties rekening te houden.

De belangrijkste zaken die in dit artikel besproken worden betreffen: de slikproblemen en wat er kan gebeuren als de patiënt de medicatie niet meer kan slikken, pijn in verschillende uitingsvormen, de mogelijke behandeling ervan en wat de mogelijkheden zijn bij psychotische problemen en delier in deze fase. Tot slot komt de palliatieve sedatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson aan de orde.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stuijt, C.C.M
Smit, P.H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 december 2022
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wanneer gestart moet worden met advance care planning;
 • weet u wanneer u de palliatieve fase gemarkeerd dient te worden;
 • weet u welke medicamenteuze mogelijkheden er zijn als het slikken van parkinsonmedicatie niet meer goed lukt;
 • kent u de mogelijke complicaties als het slikken van parkinsonmedicatie niet meer lukt;
 • kent u de verschillende soorten pijn die kunnen voorkomen bij de ziekte van Parkinson;
 • weet u welke interventies kunnen worden ingezet bij verschillende soorten pijn;
 • kent u de problemen bij de behandeling van pijn;
 • weet u hoe te handelen bij psychotische symptomen en/of een delier bij de ziekte van Parkinson.