Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Paracetamol geeft een verhoogd bloedingsrisico bij warfarinegebruikers

Door op 01-06-2005

Warfarine wordt gebruikt bij trombo-embolische aandoeningen en bij boezemfibrilleren. Paracetamol wordt aanbevolen als alternatief voor aspirine en NSAID's bij patiënten die orale anticoagulantia gebruiken. De indicaties voor gebruik van anticoagulantia en analgetica stijgen met de leeftijd hetgeen leidt tot gezamenlijk gebruik. De invloed van paracetamol op de anticoagulantia staat, bij gebrek aan valide onderzoek, niet onomstotelijk vast. Daarom voerden Mahé en medewerkers een onderzoek uit naar de invloed van paracetamol op de INR (International Normalized Ratio) bij patiënten die gedurende minstens een maand met warfarine waren ingesteld. De opzet was gerandomiseerd, dubbelblind en cross-over. Patiënten, die op een INR van 2 tot 3 ingesteld waren kregen veertien dagen ofwel paracetamol vier gram per dag ofwel placebo en daarna na een wash-out periode van veertien dagen en omgekeerd. Van januari tot juni 2003 werden 31 patiënten geselecteerd waarvan er uiteindelijk 11 het gehele onderzoek doorliepen. Bij gebruik van paracetamol steeg de INR na vier dagen terwijl op placebo geen significante verandering optrad. Bij drie patiënten moest de paracetamol worden gestopt omdat de INR de waarde van 3,5 overschreed hetgeen in het protocol vanwege de patiëntveiligheid was vastgelegd. Gemiddeld steeg de INR in de paracetamolgroep met 1,04 tegen 0,20 in de placebogroep.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 juni 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 6 - Editie 6, 2005