Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Paracetamolgebruik en het risico om astma te krijgen; epidemiologische en pathofysiologische aanwijzingen

Door op 01-06-2005

De prevalentie van astma is wereldwijd sterk toegenomen. In de USA is de prevalentie van astma over de laatste drie decennia met 75% toegenomen; bij kinderen < 5 jaar zelfs met 160%. Een goede verklaring kan hier nog steeds niet voor gegeven worden. Er zijn verschillende hypothesen gelanceerd waaronder de hygiëne hypothese. Deze stelt dat de toename wordt veroorzaakt door een verhoogde blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren zoals synthetische stoffen en allergenen binnenshuis en een verminderde blootstelling aan bacteriën en kinderziekten. Een mogelijk verband tussen paracetamol en luchtwegvernauwing werd voor het eerst in 1967 gerapporteerd door Chafee en Settipane in een aspirine-overgevoelige patiënt.vn Recent is de belangstelling in een mogelijk verband tussen paracetamolgebruik en astma opnieuw aangewakkerd. Vandaar deze studie.vn De auteurs hebben naar studies gezocht die melding maakten van een dergelijk verband tussen 1966 en 2002 in PUBMED en verschillende databanken met behulp van de zoektermen astma, piepen, hoesten, pijnstillers, acetaminophen en paracetamol. Meerdere epidemiologische studies bleken een associatie tussen het gebruik van paracetamol en het optreden van luchtwegvernauwing vast te stellen. In bijvoorbeeld de ECHRIS-studie (European Community Respiratory Health Survey) werd aangetoond dat voor elke gram paracetamol die door jonge volwassenen meer werd ingenomen de prevalentie van piepen met 0,26% toenam. Dit werd in een andere studie bevestigd. Een recente prospectieve cohortstudie3 toonde een verband aan tussen een toegenomen gebruik van paracetamol en de nieuw gestelde diagnose astma. Ofschoon er door veel epidemiologische studies een verband gelegd wordt tussen de hoeveelheid paracetamolgebruik en een toename van astmatische symptomen is er nog steeds geen duidelijk oorzakelijk verband aangetoond. Het mechanisme waardoor paracetamol astma zou kunnen veroorzaken zou liggen in het feit dat door paracetamol het glutathiongehalte in de long zou worden verminderd. Hierdoor zouden enerzijds makkelijker reactieve zuurstofmetabolieten gevormd kunnen worden die tot longschade leiden; anderzijds zouden leukotriënen makkelijker gevormd kunnen worden. Deze leiden tot luchtwegvernauwing.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 juni 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 6 - Editie 6, 2005