Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Peginterferon alfa-2a en ribavirine gedurende 24 weken bij patiënten met hepatitis C typen 1 en 4 met een snelle virologische reactie

Door op 01-03-2009

De combinatie van gepegyleerd interferon alfa-2a met ribavirine is de voorkeursbehandeling voor patiënten met chronische hepatitis C infectie en zal naar alle waarschijnlijkheid de standaardtherapie in de nabije toekomst blijven. De kans om hepatitis C virus (HCV) therapeutisch definitief te kunnen verwijderen is sterk afhankelijk van het genotype van het HCV. Het HCV genotype 1 is het meest therapieresistent. Bij dit genotype wordt een blijvend lage virologische respons eerder bereikt na 48 weken dan na 24 weken behandeling en eerder na behandeling met een hogere dosering ribavirine, te weten 1200 mg/dag, dan met een dosering van 800 mg/dag. Om deze reden wordt voor een HCV type 1 infectie in het algemeen een langdurige behandeling (48-72 weken) met een relatief hoge dosering ribavirine (1200 mg/dag) als aanvankelijke behandelstrategie aanbevolen. Recent zijn echter aanwijzingen verkregen dat er onder de patiënten met HVC type 1 een subgroep is die sneller reageert dan de rest. In deze groep zou een snelle virologische respons, gedefinieerd als het niet detecteerbaar zijn van HCV RNA (< 50 IU/ml) na vier weken behandeling, met een combinatie van gepegyleerd interferon alfa-2a en ribavirine (1000/1200 mg/dag) reeds na 24 weken behandeling worden bereikt met een blijvend lage HCV RNA titer. Dit werd in het hier beschreven onderzoek nader onderzocht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3, 2009