Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Placebo-effecten bij kinderen

Placebo’s zijn bekend door hun inactieve of ‘fake’ karakter en als controle-arm in placebogecontroleerde onderzoeken. De laatste jaren is er groeiende belangstelling voor het placebo-effect omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in onderzoek, maar ook inzicht geeft in de aspecifi eke effecten van medisch handelen in de dagelijkse praktijk. Er zijn verschillende factoren die verantwoordelijk zijn voor de placeborespons en die de grootte ervan kunnen beïnvloeden, zoals het natuurlijke ziektebeloop, regressie naar het gemiddelde, methodologische bias, verwachtingen en conditionering. Bij kinderen is het placebo-effect vaak groter, wat wordt toegeschreven aan een grotere leercapaciteit van kinderen in vergelijking met volwassenen, hun grotere suggestibiliteit en de hoge verwachtingen van ouders. Recent neurofysiologisch onderzoek laat zien dat polymorfi smen in neurotransmitters het placebo-effect mediëren, waardoor het op termijn mogelijk wordt de effectiviteit van onderzoek te verhogen door patiënten te selecteren met een lage placeborespons.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zeevenhooven, J.
Vlieger, A.M.
Benninga, M.A.
Thema Farmacotherapie
Publicatie 25 september 2018
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 3 - Editie 3, 2018