Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Postmenopauzale hormoonsuppletietherapie (on)veilig?

Onder hormoonsuppletietherapie (HST) wordt verstaan peri- of postmenopauzaal gebruik van oestrogeen (na uterusextirpatie) of oestrogeen-progestageenpreparaten. Overgangsklachten als gevolg van oestrogeendeficiëntie zijn onder andere opvliegers, nachtelijke transpiratieaanvallen of urogenitale atrofie. Het doel van HST is symptoombestrijding van overgangsklachten. De keuze van HST wordt bepaald door de veiligheid van de soort HST. De indicatiestelling voor HST moet scherp zijn. Transdermaal estradiol (+ progestageen) is kosteneffectief en geeft geen verhoogd risico op veneuze trombo embolie en in lage dosis geen verhoogd risico op een cerebrovasculair accident (CVA). Het risico op hart- en vaatziekte is niet verhoogd bij vrouwen die korter dan tien jaar na de menopauze en voor het 60e jaar HST gebruiken. Het gebruik van progestageen vermindert het risico op endometriumcarcinoom. Een combinatie van laag gedoseerd transdermaal estradiol met natuurlijk progesteron heeft de voorkeur boven gebruik van een synthetisch progestageen, vanwege een toename van het borstkankerrisico.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs M.M.A. Brood - van Zanten
C.A.R. Lok
M.A. Rookus
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 27 september 2019
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2019