Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De respons op een geneesmiddel is (ten dele) erfelijk. De farmacogenetica probeert de uitkomst van farmacotherapie te verbeteren door rekening te houden met het individuele genetische profiel van de patiënt. Ondanks toenemend wetenschappelijk bewijs is farmacogenetica voor veel behandelaren geen routinematig toegepaste methode om farmacotherapie te individualiseren. Een belangrijke barrière is dat de klinische waarde van een farmacogenetische test lastig interpreteerbaar is. Daarom is in 2005 door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de knmp een multidisciplinaire werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft als doel arts en apotheker te helpen bij het in de praktijk toepassen van farmacogenetica. Per genotype-geneesmiddelcombinatie zijn adviezen opgesteld. De adviezen zijn beschikbaar gemaakt in elektronische medicatiebewakings- en voorschrijfsystemen door opname in de G-Standaard. Op dit moment zijn voor 53 geneesmiddelen adviezen beschreven. Adviezen bestaan uit dosisaanpassing, selectie van een alternatief middel, spiegelbepaling, waarschuwing voor bijwerking etc. Of farmacogenetica op grote schaal prospectief gaat worden toegepast, zal de komende jaren moeten blijken. Met de beschikbare adviezen kan echter op dit moment al bij de geneesmiddelkeuze en dosering rekening worden gehouden met het genotype van de patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren