Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Prazosine voor de behandeling van nachtmerries bij PTSS?

Door op 01-05-2009

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een angststoornis die kan optreden na levensbedreigende gebeurtenissen, hetzij als direct betrokkene of hetzij als getuige. Het betreft militair geweld, natuurrampen, terroristische aanslagen, ernstige ongelukken of gewelddadige persoonlijke aanvallen. De betreffende gebeurtenis wordt vaak in dromen of ‘flashbacks’ opnieuw beleefd. Slaapstoornissen komen veel voor. De behandeling van PTSS is tot dusver weinig bevredigend. Op grond van een vermoede toename van de adrenerge activiteit in het centrale zenuwstelsel heeft men enig onderzoek bij deze categorie patiënten verricht met prazosine, een centraal en perifeer aangrijpende alfa-adrenoceptor antagonist. Tot dusver zijn de gepubliceerde gegevens over de toepassing van prazosine bij PTSS als volgt: twee casussen, twee retrospectieve analyses, drie open onderzoeken en twee placebogecontroleerde onderzoeken. Op grond van deze gegevens zijn er aanwijzingen dat prazosine mogelijk een gunstige werking heeft op de nachtmerries. De belangrijkste bijwerking was orthostatische hypotensie. Voordat de conclusie kan worden getrokken dat er bewijs is dat prazosine klinisch relevante werkzaamheid heeft bij de behandeling van patiënten met PTSS is meer goed opgezet klinisch onderzoek nodig.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 mei 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 5 - Editie 5, 2009