Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Prenatale blootstelling aan cocaïne leidt tot groeivertraging

Door op 01-10-2008

Blootstelling aan cocaïne in het eerste trimester van de zwangerschap leidt tot groeivertraging tijdens de kinderjaren. Dit blijkt uit een prospectief onderzoek met 224 zwangere vrouwen, die na elk trimester van de zwangerschap geïnterviewd werden over alcohol en drugsgebruik (cocaïne, marijuana en tabak) in de afgelopen periode. Bij de geboorte van het kind werden de Apgarscore, de zwangerschapsduur en het geboortegewicht genoteerd. Eén, drie, zeven en tien jaar na de geboorte werden de kinderen opnieuw gezien en werd de lengte, het gewicht en de hoofdomtrek gemeten. Ook werden de opleiding van de moeder, werk en inkomen, de sociale status, de geestelijke gesteldheid van de moeder, de huidige verzorger (wel/niet de moeder) en de voedingsstatus van het kind geregistreerd.Van de 224 geïncludeerde moeders, gebruikte 44% (n=99) cocaïne tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. De cocaïne gebruiksters waren in vergelijking met de nietgebruiksters ouder (gemiddeld 26.3 jaar versus 24.1 jaar), minder vaak blank (41.4% versus 57.6%), minder vaak getrouwd (12.1% versus 27.2%) en hadden een lager inkomen (gemiddeld 592 US$ versus 738 US$ per maand). De aan cocaïne blootgestelde kinderen waren in vergelijking met de niet blootgestelde kinderen vaker prematuur (<37 weken; 10.1% versus 2.4%). Cross-sectionele analyse wijst uit dat blootstelling aan cocaïne in het eerste trimester van de zwangerschap leidt tot een kleinere lengte van het kind, een lager gewicht en een kleinere hoofdomtrek op zeven- en tien- jarige leeftijd in vergelijking met kinderen die niet blootgesteld zijn aan cocaïne tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Er wordt geen verschil gezien tussen beide groepen op éénen drie- jarige leeftijd. Longitudinale analyse wijst uit dat de groeicurven uiteenlopen in de tijd: kinderen blootgesteld aan cocaïne tijdens de zwangerschap groeien minder snel dan kinderen die niet zijn blootgesteld. Hierbij is rekening gehouden met andere factoren die geassocieerd zijn met groeisnelheid van het kind, zoals de lengte van de moeder, geslacht en blootstelling aan andere drugs tijdens de zwangerschap. Het onderzoek geeft aan dat blootstelling aan cocaïne tijdens de zwangerschap mogelijk blijvende effecten heeft op de ontwikkeling van het kind.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 oktober 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 10 - Editie 10, 2008