Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Preventie van recidief ulcusbloedingen bij hoogrisicopatiënten met combinatie van een COX-2-remmer en een protonpompremmer

Door op 01-10-2007

Een bekende en ernstige bijwerking van het gebruik van NSAID’s is het optreden van bloedende ulcera, die wereldwijd een belangrijke oorzaak vormen voor ziekenhuisopname en overlijden. Om de kans op deze ernstige complicatie te verkleinen wordt in het algemeen profylactisch een protonpompremmer voorgeschreven of het NSAID vervangen door een selectieve COX-2-remmer. Desalniettemin zijn er momenteel in toenemende mate gegevens beschikbaar die aantonen dat deze behandelingen onvoldoende bescherming bieden voor patiënten met een zeer grote kans op gastro-intestinale complicaties. Dat zijn diegenen die eerder een gastro-intestinale bloeding hebben gehad. Op grond hiervan rijst de vraag of een selectieve COX-2-remmer in combinatie met een protonpompremmer wel voldoende bescherming kan bieden aan deze patiënten met verhoogd risico. Chan et al. hebben daartoe een prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek opgezet, waarin werd onderzocht of de combinatie van een selectieve COX-2-remmer (celecoxib) en een protonpompremmer (esomeprazol) beter is dan celecoxib alleen ter voorkoming van recidief ulcusbloedingen bij patiënten met eerder opgetreden ulcusbloeding als gevolg van het gebruik van een NSAID1.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Redactioneel
Publicatie 1 oktober 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 10 - Editie 10, 2007