Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Preventiebeleid bij patiënten met een (functionele) asplenie

Praktische richtlijnen voor in de praktijk

Door op 16-07-2019

De milt vervult een belangrijke functie in de afweer. Asplenie is een onvoldoende functionerende milt. Er worden drie groepen patiënten met asplenie onderscheiden: 1) personen met een operatief (partieel) verwijderde milt of na embolisatie, 2) personen met een congenitale asplenie, 3) een zeer heterogene groep patiënten met een functionele asplenie vanwege onderliggend lijden of na specifieke behandelingen. Elk jaar worden in Nederland ongeveer 1.000 splenectomieën verricht. Personen zonder (functionele) milt hebben een sterk verhoogd risico op ernstig verlopende infecties met gekapselde bacteriën, waaronder Streptococcus pneumoniae – veroorzaakt 90% van de infecties –, Haemophilus influenzae type b en Neisseria meningitidis. Vanwege de risico’s is er voor aspleniepatiënten een aantal preventieve maatregelen om deze ernstige infecties te voorkomen zoals vaccinaties, antibioticagebruik en voorlichting. Deze zijn opgenomen in de LCIrichtlijn voor infectiepreventie bij mensen met (functionele) asplenie. De versie uit 2012 is recent herzien, waarbij een aantal aanbevelingen voor vaccinaties en antibioticagebruik gewijzigd is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schreuder, I.
Lammers, A.J.J.
Thema Richtlijnen
Publicatie 16 juli 2019
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 2 - Editie 2, 2019