Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Preventief haloperidol meestal niet zinvol ter voorkoming van delier in het ziekenhuis

Door op 08-10-2018

Haloperidol wordt vaak voorgeschreven in de behandeling van (de symptomen van) delier bij ouderen. In sommige gevallen wordt haloperidol ook preventief voorgeschreven bij risicopatiënten, met als doel delier tijdens de ziekenhuisopname te voorkomen. De effectiviteit en veiligheid van preventief haloperidolgebruik zijn echter onvoldoende duidelijk. In Nederland is tussen 2012 en 2015 de HARPOON-studie uitgevoerd naar het preventief gebruik van haloperidol bij patiënten van 70 jaar en ouder die acuut in het ziekenhuis werden opgenomen en bij opname een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van delier. Preventief haloperidol bleek niet te helpen om delier te voorkomen bij acuut opgenomen ouderen, van wie 75% niet-chirurgische patiënten. Tussen de haloperidol- en placebogroep werden geen verschillen gevonden in de incidentie van delier, maar ook niet in andere uitkomsten gerelateerd aan de gevolgen van een delier zoals langere opnameduur en grotere kans op overlijden. Daarnaast werd ook geen klinisch relevant effect op het QTc-interval gevonden en er deden zich geen noemenswaardige bijwerkingen voor. Samengevat wijzen deze gevonden resultaten erop dat het preventief voorschrijven van haloperidol niet zinvol is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schrijver, E.J.M.
Vries, O.J. de
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 8 oktober 2018
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 4 - Editie 4, 2018