Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Progressie in de behandeling van psoriasis

Door op 01-02-2006

Door de veelbelovende klinische resultaten van TNF-α- blokkers bij de behandeling van reumatoïde artritis heeft men zich afgevraagd of deze therapievorm ook bij andere indicaties met een soortgelijk pathogenetisch mechanisme zouden kunnen worden ingezet. Een van die ziekten is psoriasis. Ook hierbij zijn T-celgemedieerde mechanismen van groot belang, waarbij secretie van TNF- α door deze cellen een centrale rol vervullen in de pathogenese. Remming van het TNF- α zou dus het chronische karakter van deze ziekte moeten kunnen beïnvloeden. Infliximab is een monoklonaal antilichaam dat zich met hoge affiniteit en specificiteit aan TNF- α bindt en op deze manier TNF- α uit de circulatie wegvangt. Reich et al. rapporteren de resultaten van een fase-III, multicenter, dubbelblind onderzoek bij matig-ernstige psoriasispatiënten. 378 Patiënten met matig-ernstige psoriasis (plaque-type-psoriasis) werden in een 4:1 verhouding verdeeld over een groep die per infuus infliximab (5 mg/kg) ontving of placebo op de tijdstippen t = 0, 2 en 6 weken en daarna iedere 8 weken tot aan week 46. Na 24 weken behandeling werd de met placebo behandelde groep overgezet op behandeling met infliximab. Als klinische uitleessystemen voor het effect van de therapie werden de ‘psoriasis area and severity index’ (PASI) en de ‘nail psoriasis severity index’ (NAPSI) gebruikt. Het primaire eindpunt, geanalyseerd op een intention-to-treat basis, was het deel van de patiënten dat een verbetering van ten minste 75% toonde in de PASI ten opzichte van de uitgangswaarde na 10 weken behandeling. Na 10 weken toonde 80% van de patiënten (242/301) die behandeld waren met infliximab ten minste 75% verbetering in de PASI en 57% (172/301) vertoonde zelfs 90% verbetering terwijl dit in de placebogroep respectievelijk 3 en 1% was (p<0,00001). Na 24 weken behandeling waren deze getallen nauwelijks veranderd. Na 50 weken behandeling vertoonde 61% van de behandelde patiënten een verbetering van 75% in de PASI en 45% een verbetering van 90%. Infliximab werd in het algemeen goed verdragen en gaf weinig bijwerkingen. Er traden in de met infliximab behandelde groep niet meer infecties op dan in de met placebo behandelde groep.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 2 - Editie 2, 2006