Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Protonpompremmers kunnen de werking van clopidogrel verminderen

Door op 01-03-2009

Plaatjesactivering en samenklontering is een essentiële stap in het ontstaan van acute coronaire syndromen. Daarom worden plaatjesremmers toegepast bij ischemische hartziekten; in de eerste plaats acetylsalicylzuur maar zo nodig ook clopidogrel. Na een doorgemaakt hartinfarct geeft toevoeging aan acetylsalicylzuur een verdere vermindering van coronaire problemen. Aan de combinatie van clopidogrel en acetylsalicylzuur wordt, zoals ook in de richtlijnen aangegeven, bij deze oudere patiëntengroep vaak een protonpompremmer als maagzuurbescherming toegevoegd. De meeste protonpompremmers verminderen de omzetting van clopidogrel door remming van P450 2C19 dat een belangrijke rol speelt.De werkzame metaboliet is de thiol metaboliet die irreversibel de difosfaatreceptor van de plaatjes remt. Aangezien gebruik van de protonpompremmers de werkzaamheid van clopidogrel theoretisch zou kunnen verminderen onderzochten Juurlink en medewerkers1 de werkzaamheid van de combinatie in een case-controlonderzoek. Het onderzoek vond plaats tussen 1 april 2002 en 31 december 2007 in de regio Ontario in Canada. De onderzoekspopulatie bestond uit patiënten van 66 jaar en ouder die uit het ziekenhuis ontslagen waren na behandeling voor een hartinfarct. De “cases”waren patiënten met een heropname voor een nieuw hartinfarct, controles diegenen die verschoond bleven van verdere cardiale complicaties. Het gebruik van protonpompremmers werd bijgehouden via de in de computer geregistreerde voorschriften. Zo was gebruik voorafgaand aan, kort na en langer na het eerste hartinfarct vast te stellen en was bekend of langdurig (ook al voor het eerste infarct), na het eerste infarct kortdurend of na het eerste infarct langdurend gebruik had plaatsgevonden. Er werd gecorrigeerd voor storende factoren door bepaalde patiëntencategorieën uit te sluiten en door te corrigeren voor verschillen in de patiënten karakteristieken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3, 2009