Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Protonpompremmers vertragen de eliminatie uit plasma van methotrexaat bij hoge doseringen

Door op 01-06-2009

Hoge doseringen methotrexaat worden toegepast bij de behandeling van verschillende kankersoorten. Wegens de toxiciteit is het belangrijk dat de plasmaconcentratie niet te hoog wordt. De resultaten van eerder onderzoek duidden erop dat protonpompremmers de klaring van methotrexaat verminderden met als gevolg een vertraagde eliminatie uit het bloed. Suzuki en medewerkers (1) onderzochten daarom de invloed van protonpompremmers op de plasmaeliminatie van methotrexaat bij patiënten die een behandeling met hoge doseringen methotrexaat (HDMTX) ondergingen. Daarvoor mat men bij 74 patiënten met 171 cycli van HDMTX behandeling (mediane dosering 3.500 mg/m2, mediane infusieduur 6 uur) de plasmaconcentratie van methotrexaat na 24, 48 en/of 72 uur. Patiënten werden ingedeeld in de vertraagde eliminatiegroep (VE-groep) bij een plasmaconcentratie > 10 μmol/l (24 uur), ≥ 1 μmol/l (48 uur) of ≥ 0,1 μmol/l (72 uur). De overige patiënten behoorden tot de normale eliminatiegroep (NEgroep). Met behulp van een multiple logistische regressie analyse werden vervolgens de risicofactoren voor vertraagde eliminatie bepaald.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacologie
Publicatie 1 juni 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 6 - Editie 6, 2009