Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Quetiapine: behandeling van verslaving aan drugs en verslavend middel

Door op 01-09-2008

De werkzaamheid van quetiapine als geneesmiddel voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornissen is reeds aangetoond. Er zijn inmiddels echter ook resultaten gepubliceerd die aantonen dat quetiapine als vorm van behandeling voor verslaving aan verschillende drugs kan dienen. Hanley en Kenna laten in een recent overzichtsartikel de verschillende onderzoeken de revue passeren.1 Zo zijn er verschillende kleinschalige onderzoeken uitgevoerd, waarbij men het mogelijk positieve effect van quetiapine bij patiënten verslaafd aan alcohol, cocaïne en amfetamines heeft onderzocht. Op grond van de resultaten van deze onderzoeken kon worden geconcludeerd dat patiënten met een psychiatrische ziekte èn een verslaving aan cocaïne en/of amfetamines baat zouden kunnen hebben bij behandeling met quetiapine. Door de beperkingen van deze onderzoeken, zoals een kleine patiëntenpopulatie en de open opzet van het onderzoek is het lastig het mechanisme achter het positieve effect van quetiapine te achterhalen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat quetiapine het psychiatrisch ziektebeeld verbetert, waardoor de behoefte aan zelfmedicatie met drugs afneemt. Daarnaast zou quetiapine mogelijk ook een direct effect hebben op cocaïne-,amfetamine of opiatenverslaving. Desalniettemin zijn meer grootschalige onderzoeken met een degelijke onderzoeksopzet nodig om quetiapine als behandeling van verslaving aan verschillende drugs eenduidig aan te tonen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 9 - Editie 9, 2008