Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Raloxifeen en cardiale risico’s

Door op 01-02-2007

Raloxifeen is een niet steroïdale selectieve oestrogeenreceptormodulator (SERM) die bindt aan de oestrogeenreceptor. De indicaties zijn osteoporose bij vrouwen na de menopauze met een afwijkende botmineraaldichtheid (BMD) van < 2,5x de standaardafwijking van het gemiddelde van een gezonde populatie jonger dan 40 jaar, en osteoporotische wervelfracturen. Raloxifeen vermindert bovendien de kans op oestrogeenreceptor-positieve borstkanker. Het effect van raloxifeen op coronaire hartziekte en het ontstaan van borstkanker is echter niet bekend.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacologie
Publicatie 1 februari 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 2 - Editie 2, 2007