Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Reduceren van het aantal gastroscopieën met digitale patiënteducatie

Door op 21-10-2022

Er worden te veel gastroscopieën bij dyspepsie verricht. De opbrengst van een gastroscopie bij dyspepsie in afwezigheid van alarmsymptomen levert zelden een klinisch relevante bevinding op. Verschillende strategieën zijn onderzocht om het aantal gastroscopieën bij dyspepsie te verminderen, zoals het verbeteren van naleving van richtlijnen, triageren van verwijzingen, Helicobacter pylori testen en behandelen en empirische medicamenteuze behandeling. Hoewel de meeste strategieën wel effect leken te hebben, is geen van deze strategieën gericht op patiënten. Betrekken van patiënten is essentieel in deze tijd van ‘samen beslissen’. In een gerandomiseerde studie is een digitaal patiënteducatieprogramma over dyspepsie getest als middel om het aantal gastroscopieën voor dyspepsie te verminderen. Educatie bleek een effectief middel hiervoor. Op basis van het patiënteducatieprogramma gebruikt in de studie is in samenwerking met thuisarts.nl een ‘keuzehulp maagklachten’ ontwikkeld. De keuzehulp is vrij beschikbaar op th isarts.nl (www.thuisarts.nl/keuzehulp/maagklachten). Patiënten met maagklachten kunnen naar de keuzehulp worden verwezen, alvorens wordt overwogen te verwijzen voor gastroscopie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jong, J.J. de
Thema Patiëntenzorg
Publicatie 21 oktober 2022
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 3 - Editie 3, 2022