Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Renale en cardiovasculaire risicoreductie met angiotensine-2-antagonisten bij patiënten met diabetes mellitus

Door op 01-06-2005

Cardiovasculair risicomanagement is een belangrijk onderdeel bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. Internationale richtlijnen (onder andere van de ESH, European Society of Hypertension) adviseren een bloeddruk lager dan 130/80 mm Hg bij diabetespatiënten en lager dan 120/75 mm Hg bij diabetespatiënten met proteïnurie. Vooral een verhoogde systolische bloeddruk is gerelateerd aan een toegenomen risico op renale en cardiovasculaire aandoeningen. Uit diverse onderzoeken bij diabetespatiënten met en zonder nefropathie is gebleken dat adequate verlaging van de bloeddruk leidt tot een vermindering van renale en/of cardiovasculaire aandoeningen. In het algemeen zijn meerdere antihypertensiva noodzakelijk voor het bereiken van een voldoende lage bloeddruk bij diabetespatiënten. De auteurs bespreken de mogelijke voordelen van angiotensine-2-antagonisten bij de antihypertensieve behandeling van patiënten met type-2-diabetes.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 6 - Editie 6, 2005