Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Resistentie tegen antibiotica na behandeling Helicobacter pyloriinfectie

Door op 01-03-2004

Helicobacter pylori is een veelvoorkomende ziekmaker van het maagslijmvlies; tot 40% van de personen in de ontwikkelde landen en 90% van degenen in de ontwikkelingslanden is ermee geïnfecteerd. De infectie veroorzaakt peptische ulcera, chronische gastritis, lymfoom van de maagwand en wellicht ook adenocarcinoom van de maag. McMahon en medewerkers zijn nagegaan in hoeverre voorafgaand gebruik van antibiotica samengaat met antimicrobiële resistentie van H. pyloristammen. Bij 37 van de 125 volwassenen (30%) die geïnfecteerd waren met dit micro-organisme werden stammen aangetroffen die resistent waren voor claritromycine en bij 83 personen (66%) bleek er sprake te zijn van resistentie voor metronidazol.vn Resistentie voor claritromycine was gerelateerd aan voorafgaand gebruik van macroliden (p<0,001) en die voor metronidazol aan voorafgaand gebruik van metronidazol (p<0,001). De kans op resistente voor claritromycine nam toe naarmate het voorafgaande gebruik van macroliden frequenter was (p<0,001).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 maart 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 3 - Editie 3, 2004