Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Rijden met psychofarmaca

Ken de regels, informeer uw patiënt

Door op 01-12-2021

Psychofarmaca kunnen een negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid. De invloed op de rijvaardigheid is per afzonderlijk geneesmiddel beschreven. Er zijn vier categorieën. Categorie 0-middelen hebben geen invloed op de rijvaardigheid. Categorie I-middelen hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Categorie II-middelen hebben een lichte tot matige invloed op de rijvaardigheid. De gebruiker mag er vaak de eerste dagen na starten niet mee rijden. Categorie III-middelen hebben een grote invloed op de rijvaardigheid. Bij gebruik hiervan mag men niet rijden. Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij men na een bepaalde gebruiksduur wel mag rijden. Sommige geneesmiddelen vallen door hun eigenschappen onder een wettelijke grenswaarde voor drugs in de Wegenverkeerswet, zoals dexamfetamine. Hiervoor gelden strengere regels. Aangezien de invloed op de rijvaardigheid verschilt tussen de middelen onderling biedt dit de mogelijkheid een rijveiliger alternatief voor de patiënt te kiezen. Het is van belang dat de artsenpraktijk en apotheek de voorlichting over rijden met geneesmiddelen onderling goed afstemmen. Hiervoor zijn diverse voorlichtings- en afstemmingsmaterialen beschikbaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dik, E.
Thema Farmacologie
Publicatie 1 december 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 4 - Editie 4, 2021