Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Risico op melanoma, schildklier-, hals- en colonkanker na gebruik van ovulatie-inducerende middelen

Door op 01-01-2006

Oestrogenen en progestagenen geven een verhoogd risico op hormoongevoelige carcinomen, zoals endometrium-, borst- en ovariumkanker. Een dergelijk verhoogd risico is eveneens aangetoond voor het ovulatie-inducerende middel clomifeen en is mogelijk aanwezig bij de gonadotropinen. Minder duidelijk is of clomifeen en gonadotropinen resulteren in een verhoogd risico op melanoma, colonkanker, schildklierkanker en halskanker. Althuis et al. onderzochten het risico op diverse kankersoorten in een retrospectieve cohort studie bij 8422 Amerikaanse vrouwen met infertiliteit problemen (gemiddelde follow-up 20 jaar). In vergelijking met de algemene vrouwelijke bevolking hadden de onvruchtbare vrouwen een verhoogd risico op met name hormoongevoelige carcinomen (uterus, borst en ovarium), colonkanker en melanoma. Bij vrouwen – blootgesteld aan clomifeen – werd een verhoogd risico op uteruscarcinomen en melanoma en een vergelijkbaar risico voor de andere kankersoorten waargenomen. Aangezien ook factoren zoals graviditeit van invloed zijn op het risico op carcinomen werden aanvullende analyses binnen de populatie van onvruchtbare vrouwen uitgevoerd. Binnen het cohort van onvruchtbare vrouwen werd geen significante verhoging van het risico op carcinomen gevonden door ovulatie-inducerende middelen. Bij gebruiksters van clomifeen werd een niet-significante verhoging van het risico op melanoma, schildklierkanker en halskanker waargenomen. Dit verhoogde risico was echter niet afhankelijk van het gebruik (dosis en cycli), maar was wel hoger bij vrouwen die 15 jaar of langer gevolgd waren in vergelijking met vrouwen die clomifeen minder dan 15 jaar hadden gebruikt. Een dergelijk verhoogd risico werd ook waargenomen bij vrouwen die nooit zwanger waren (nullipara) voor gebruik van clomifeen in vergelijking met vrouwen die wel zwanger waren en nooit clomifeen hadden gebruikt. Het risico op melanoma en schildklierkanker was verder verhoogd bij vrouwen die kinderloos bleven. Een belangrijke kanttekening bij deze bevindingen is het lage aantal vrouwen met kanker en ontbrekende informatie over pariteit. Geen informatie is beschikbaar over het effect van gonadotropinen, vanwege het kleine aantal vrouwen wat hieraan blootgesteld was.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 januari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 1 - Editie 1, 2006