Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Rofecoxib vertraagt de klaring van acenocoumarol

Door op 01-08-2004

Rofecoxib, een cyclo-oxygenase-2-(COX-2-)remmer kan door remming van de enzymen CYP1A2 en CYP2C19 het metabolisme van acenocoumarol dusdanig beïnvloeden, dat de International Normalized Ratio (INR, maat voor de intensiteit van orale antistolling) buiten de verwachte therapeutische waarden valt. Dit ondanks het feit dat rofecoxib door de lever snel wordt gereduceerd tot dihydrorofecoxib, en een klinisch relevante kinetische interactie met andere geneesmiddelen op het eerste oog niet te verwachten lijkt. In de literatuur zijn echter interacties beschreven tussen zowel rofecoxib en warfarine als rofecoxib en acenocoumarol (4-nitrowarfarine). De auteurs beschrijven een jonge vrouw, die in het verleden herhaalde malen last had van trombose en daarom ingesteld was op acenocumarol. Nadat zij jaren een goede INR van tussen de twee en drie gehad had kreeg ze plotseling een INR van 8. Ze had in de twee voorafgaande weken wegens schouderpijn rofecoxib gebruikt. Na staken ging de INR weer naar de normale waarden terug. Warfarine en acenocoumarol worden beide toegepast als racemische mengsels, waarbij de enantiomeren een stereoselectief metabolisme ondergaan. De R(+)-enantiomeer van warfarine wordt met name gemetaboliseerd door CYP2C19, de meer klinisch relevante enantiomeer S(-)-warfarine wordt voornamelijk omgezet door CYP2C9. De meest klinisch relevante R(+)-enantiomeer van acenocoumarol wordt relatief langzaam omgezet door CYP2C9, CYP2C19 en CYP1A2, terwijl S(-)-acenocoumarol snel wordt gemetaboliseerd door CYP2C9. Experimenteel onderzoek wijst nu in de richting van een remmende werking van rofecoxib op de enzymen CYP1A2 en CYP2C19. Bij gelijktijdig gebruik van rofecoxib en acenocoumarol kan dit een verhoogde intensiteit van de orale antistolling tot gevolg hebben. Met name bij het starten en beëindigen van een therapie met rofecoxib in hogere doses in combinatie met acenocoumarol, wordt geadviseerd de INR nauwlettend te bewaken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacologie
Publicatie 1 augustus 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 8 - Editie 8, 2004