Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Rol van klinische onzekerheid bij de behandeling van diabetespatiënten met ongecontroleerde bloeddruk

Door op 01-04-2009

Ondanks toenemende verbetering van de bloeddrukcontrole blijft het aantal patiënten met een ongecontroleerde bloeddruk hoog. Verschillende onderzoeken suggereren dat dit het gevolg is van onvoldoende instelling of optimalisering van de medicatie door zorgverleners. Waarom zorgverleners zo handelen is nog onvoldoende bekend. Kerr en medewerkers1 gingen hiernaar op zoek in het ABATe (Adressing Barriers to Treatment for Hypertension) onderzoek. Aan de hand van een conceptueel model (‘the hypertension clinical action model’) – gebaseerd op theorieën over het gedrag van patiënten, zorgverleners en zorgorganisaties – onderzochten zij factoren die mogelijk van invloed zijn op het beleid van zorgverleners bij ongecontroleerde bloeddrukken. De behandeling van 1169 diabetespatiënten door 92 eerstelijnszorgverleners (64 artsen, 21 ‘nurse practitioners’ en 7 arts-assistenten) in negen oudereninstellingen in de Verenigde Staten werd gevolgd. De bloeddrukken van deze diabetespatiënten waren tijdens triage minimaal 90 mmHg (diastole) of minimaal 140 mmHg (systole).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2009