Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Rosiglitazon wordt niet langer aanbevolen

Door op 01-04-2009

In oktober 2008 gaven zowel de Amerikaanse Diabetes Association (ADA) als de European Association of the Study of Diabetes (EASD) richtlijnen uit die adviseerden tegen het gebruik van rosiglitazon. Al eerder in 2008 hadden de ADA en de EASD aangegeven dat thiazolidinedionen als tweedelijnsbehandeling voor diabetes mellitus type 2 (DM2) zouden moeten worden gebruikt. Door de resultaten van het ACCORD onderzoek waarin zeer duidelijk bleek dat gebruik van rosiglitazon verband hield met een verhoogde kans op dood door cardiovasculaire bijwerkingen werd de publicatie van voornoemde richtlijn mede bespoedigd. Er is echter een onderzoek gaande (het RECORD onderzoek), waarin prospectief wordt nagegaan of rosiglitazon bij patiënten met DM2 daadwerkelijk meer cardiovasculaire problemen veroorzaakt. Indien dit onderzoek aantoont dat dit inderdaad het geval is dan is de richtlijn op zijn plaats. Als dat niet duidelijk blijkt dan is de richtlijn voorbarig. De ADA en EASD hadden er misschien goed aan gedaan eerst de uitkomst van het RECORD onderzoek af te wachten alvorens de richtlijn uit te vaardigen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 april 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2009