Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Rotavirus in Nederland: epidemiologie en implicaties voor vaccinatie

Het rotavirus veroorzaakt ernstige gastro-enteritis, voornamelijk onder kinderen. In Nederland worden 4500-5000 kinderen per jaar opgenomen wegens rotavirus gastro-enteritis en zijn er gemiddeld 500 nosocomiale gevallen (ziekenhuisinfecties). Prematuriteit, laag geboortegewicht of ernstige congenitale aandoeningen zijn hiervoor bekende risicofactoren. Jaarlijks sterven naar schatting zes tot zeven hoogrisicokinderen als gevolg van een rotavirusinfectie. Twee orale rotavirusvaccins zijn geregistreerd voor zuigelingen en reduceren ernstige rotavirusinfecties met gemiddeld 95%. De belangrijkste bijwerking van rotavirusvaccinatie is invaginatie, dat in één tot twee per 100.000 gevaccineerde kinderen optreedt. Om het risico op invaginatie te minimaliseren, zijn er strikte leeftijdscriteria voor toediening van rotavirusvaccins. De eerste vaccindosis moet worden toegediend vóór de leeftijd van 12 weken. In Nederland worden rotavirusvaccins niet gebruikt, maar in sommige landen is rotavirusvaccinatie onderdeel van universele vaccinatieschema’s. Rotavirusvaccinatie zal waarschijnlijk ook in Nederland een plaats krijgen in het vaccinatiebeleid. De grootte van de doelgroep, wijze van organisatie en financiering hiervoor staan nog ter discussie. Voor het vaccineren van hoogrisicokinderen zal, anders dan bij de meeste vaccins, de betrokkenheid van kinderartsen essentieel zijn, gezien de strikte leeftijdsgrenzen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Patricia Bruijning-Verhagen
Marie-Josée Mangen
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 13 december 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 4 - Editie 4, 2013