Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Salmeterol en fluticason en hun effect bij chronisch gebruik op de overlevingsduur bij COPD

Door op 01-06-2007

Langwerkende bèta-agonisten, zoals salmeterol en inhalatiesteroïden, zoals fluticason, worden vaak gebruikt bij COPD maar hun effect op de overlevingsduur is onbekend. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen werd het TORCH (Towards a Revolution in COPD Health) onderzoek uitgevoerd: een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, waarin salmeterol in een dosering van 50 µg gecombineerd werd met een dosering van 500 µg fluticason, tweemaal daags werd toegediend en vergeleken werd met salmeterol alleen, fluticason alleen of placebo. De observatieperiode was drie jaar. Alle toedieningen vonden plaats per inhalatie. Het primaire eindpunt was dood door welke oorzaak dan ook. Daarnaast werden als secundaire eindpunten geanalyseerd: het aantal exacerbaties, de algehele gezondheidstoestand en de longfunctiewaarden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 6 - Editie 6, 2007