Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Samen Beslissen met keuzehulpen

Door op 30-09-2023

Samen Beslissen met keuzehulpen staat door het Integraal Zorgakkoord en de focus op passende zorg volop in de belangstelling. Samen Beslissen is het proces waarbij enerzijds de zorgverlener zijn kennis deelt over de diagnose, behandelopties, mogelijke voor- en nadelen, en anderzijds patiënten op hun beurt hun waarden, voorkeuren en doelstellingen delen, nog voordat een gezamenlijk besluit wordt genomen. Keuzehulpen zijn ontwikkeld om dit proces te ondersteunen. Samen Beslissen met keuzehulpen wordt gezien als belangrijk middel om passende zorg te bereiken. Huisartsen en apothekers hebben hier een belangrijke rol in. Dit doet de vraag rijzen 1 wat keuzehulpen zijn, 2 hoe de keuzehulpen kunnen worden ingezet, 3 wat het betekent voor de patiënt, huisarts en apotheker in de praktijk, 4 hoe goed het aansluit bij de stand der wetenschap en praktijk en 5 tot slot of het ook invloed heeft op de samenwerking tussen huisarts en apotheker.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hageman, M.
Thema In de schijnwerpers
Publicatie 30 september 2023
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3, 2023