Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Sarcoïdose

Door op 01-04-2008

Sarcoïdose (ook wel bekend als de ziekte van Besnier- Boeck) is een grotendeels onbegrepen multisysteemziekte die zich vooral voordoet bij mensen van 20 tot 39 jaar. In Noord-Europese landen komt deze ziekte betrekkelijk veel voor, men schat de incidentie op ongeveer 5 tot 40 gevallen per 100.000 inwoners. Dit artikel geeft een overzicht van overige epidemiologische gegevens, de stand van zaken betreffende de speurtocht naar de oorzaak, genetische gegevens, de immunopathogenese, klinische kenmerken, diagnose en aangetaste organen. De behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten en bestaat van oudsher uit toepassing van glucocorticosteroïden. Indien aldus onvoldoende verbetering wordt bereikt past men ook andere immunosuppressiva toe zoals methotrexaat en azathioprine, en soms ook hydroxychloroquine. In zeer ernstige, therapieresistente gevallen wordt uiteindelijk soms behandeling ingesteld met anti-TNF-α-stoffen, met name infliximab en etanercept. Dit is een prettig leesbaar en compleet overzicht dat wordt aanbevolen aan iedereen die op enigerlei wijze te maken heeft met de behandeling van patiënten met sarcoïdose.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Aanbevolen Overzichten
Publicatie 1 april 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2008