Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Schattingen voor bloedingen door combinatiebehandeling van clopidogrel met acetylsalicylzuur en behandeling met warfarine

Door op 27-04-2011

De antistollingsbehandeling met de combinatie clopidogrel en acetylsalicylzuur is algemeen geaccepteerd. Daarbij is het optreden van bloedingen de meest voorkomende bijwerking. Met uitzondering van klinische onderzoeken is echter weinig onderzoek verricht naar de omvang en aard van deze bloedingen. Shehab en medewerkers hebben zich met het onderhavige onderzoek op deze kwestie gericht. Om het aantal gevallen dat voor een bloeding de SEH bezocht in kaart te brengen, werden in de Verenigde Staten het nationaal elektronisch bewakingssysteem voor bijwerkingen voor de jaren 2006 en 2008 en twee andere EHBO-controlesystemen voor 2006 en 2007 geraadpleegd. Tevens werd nagegaan hoeveel gevallen met bloedingen waren gemeld en hoe die verband hielden met de medicatie clopidogrel met acetylsalicylzuur of warfarine.
Op basis van 384 gevallen werd geschat dat jaarlijks 7854 gevallen (BI 3325-11983) de EHBO bezochten voor bloedingen bij behandeling met de combinatie. Op basis van 2926 gevallen werd geschat dat jaarlijks 60575 gevallen (BI 36117-85033) de EHBO bezochten tijdens behandeling met warfarine. Bij ongeveer 60% van de bezoeken ging het om kleine bloedingen, zoals een bloedneus. Het risico om ten gevolge van de optredende bloedingen te worden opgenomen, was niet verschillend bij patiënten die behandeld werden met de combinatie en die werden behandeld met warfarine. Op basis van dit cijfermateriaal werd berekend dat het aantal bezoeken aan de EHBO ten gevolge van een acute bloeding voor de combinatie clopidogrel en acetylsalicylzuur 1,2 per 1000 behandelde patiënten was. Voor warfarine was dit aantal 2,5 (risk ratio 0,49; 95%BI 0,15-0,83).
De auteurs wijzen erop dat een aanzienlijk aantal patiënten die behandeld worden met de combinatie clopidogrel en acetylsalicylzuur de EHBO raadpleegt voor een acute bloeding. Het risico op deze bijwerking dient door behandelaar en patiënt voldoende te worden onderkend.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Shehab N, Sperling LS, Kegler SR, Budnitz DS. National estimates of emergency department visits for hemorrhage-related adverse events from clopidogrel plus aspirin and from warfarin. Arch Intern Med 2010;170:1926-33.

Clopidogrel is in Nederland op de markt als zodanig en als Plavix®, Iscover® en Grepid®
Acetylsalicylzuur is in Nederland op de markt als zodanig en in verschillende combinaties
Warfarine is in Nederland niet op de markt

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 27 april 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3, 2011