Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Secundaire preventie na een CVA: sociodemografische verschillen

Door op 01-08-2009

Veel gegevens wijzen erop dat een belangrijk deel van de afname van de sterfte door hart- en vaatziekten het gevolg is van enerzijds verbetering van de risicofactoren in de bevolking (roken, cholesterolconcentraties, bloeddruk) en anderzijds van de medische behandeling. Daarbij moet men zich afvragen of de bijdrage van de gezondheidszorg aan de afname van de mortaliteit bij verschillende bevolkingsgroepen even groot is en ook of de afname van de mortaliteit geldt voor alle belangrijke doodsoorzaken. Raine et al. (2009) analyseerden in een cohortonderzoek de gegevens van 12.830 patiënten van 50 jaar of ouder die tussen 1995 en 2005 een CVA hadden gehad en de eerste 30 dagen erna overleefden. Hierbij is aangenomen dat het in alle gevallen ging om infarcten en niet om bloedingen en dat in beginsel alle patiënten in aanmerking kwamen voor secundaire preventie met cholesterolverlagende middelen, antihypertensiva en antitrombotica. De gegevens waren afkomstig uit een gegevensbestand van de eerstelijnsgezondheidszorg in Engeland.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 8 - Editie 8, 2009