Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

SGLT2-remmers bij diabetes mellitus type 2, hartfalen en nierziekte

Door op 01-12-2023
 • 00Inleiding
 • 01
  Werkingsmechanisme SGLT2-remmers
 • 02
  De waarde van NT-proBNP voor de eerste lijn
 • 03De NHG-Standaard Hartfalen
 • 04Effectiviteit van SGLT2-remmers op de nierfunctie
 • 05
  Kosten
 • 06
  Slotbeschouwing
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Met de komst van de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT2)-remmers en vervolgens de gedeeltelijk herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 verandert er voor behandelaars het nodige op het gebied van medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2). De belangrijkste wijziging van de gedeeltelijk herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 in november 2021, is de toevoeging van een medicamenteus stappenplan voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.1 Om dit stappenplan goed te kunnen toepassen is inzicht in welke patiënt een zeer hoog risico loopt essentieel. Hoe herkent u de cardiovasculaire (CV-)risico’s in de dagelijkse huisartsenpraktijk?
Ook voor de patiënten waait er een nieuwe wind. Meer dan voorheen kunnen DM2-patiënten een op hun risicoprofiel afgestemde behandeling krijgen. Hiermee kunnen de gezondheidsuitkomsten én de kwaliteit van leven verbeterd worden.
De SGLT2-remmers hebben een bijzondere werking: naast het verlagen van de HbA1c zijn ze werkzaam tegen hartfalen en chronische nierschade.
Hartfalen is een aandoening met een hoge sterfte waarmee nagenoeg iedere arts te maken krijgt. De medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen heeft zich in de afgelopen drie decennia sterk ontwikkeld. Met de komst van de SGLT2-remmers bestaat de medicamenteuze behandeling uit vier pijlers: 1) angiotensine-converterend enzymremmers (ACE-i) of angiotensinereceptor-neprilysineremmers (ARNI), 2) bètablokkers, 3) mineralocorticoïdreceptor-antagonisten (MRA) en 4) natrium-glucose-cotransporter 2(SGLT2)-remmers. Gelijktijdige toepassing van middelen uit deze vier groepen leidt tot afname van klachten en een betere overleving.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Adhien, P.
Hoogeterp, J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2023
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2023

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat er veranderd is in de NHG-richtlijn Diabetes mellitus type 2;
 • weet u hoe u in de praktijk moet omgaan met de herziene NHG-richtlijn DM2;
 • weet u bij welke patiënten met DM2 SGLT2-remmers kunnen worden ingezet;
 • weet u welke aandoeningen, anders dan DM2, ook behandeld kunnen worden met SGLT2-remmers.