Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Simvastatine met of zonder ezetimib

Door op 01-07-2008

Ezetimib remt de opname van cholesterol doordat het zich bindt aan het eiwit dat de opname van cholesterol bewerkstelligt. Toegevoegd aan statines verlaagt ezetimib het LDL-cholesterol en met deze combinatie is een betere verlaging te bereiken dan met een verdere verhoging van de dosering van het statine. Het is niet bekend of dit van invloed is op voortgang van het aterosclerotisch proces in de vaten. Kastelein en medewerkers voerden een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek uit naar het effect van toevoeging van ezetimib (10 mg/dag) aan simvastatine (80 mg/dag) bij 720 patiënten met familiaire hypercholesterolemie, een ziektebeeld dat wordt gekenmerkt wordt door hoge LDL-concentraties. De patiënten werden gedurende twee jaar gevolgd met als primaire uitkomstmaat de dikte van de intima/ media van de halsslagaders. Van augustus 2002 tot april 2004 werden 1180 patiënten gescreend van wie 720 werden gerandomiseerd voor het onderzoek. De gemiddelde leeftijd was 46 jaar; 2% had diabetes mellitus, 16% hypertensie en 6% had al een hartinfarct doorgemaakt. In de groep die met ezetimib werd behandeld daalde vanaf het begin van de therapie het totaal cholesterol, het LDL-cholesterol en de triglyceriden ten opzichte van de groep die alleen met simvastatine werd behandeld; ook het Creactieve proteïne was verder verlaagd. Op HDL-cholesterol had ezetimib geen invloed. Op het primaire eindpunt, dat wil zeggen veranderingen in de wand van de halsslagaders, was er echter geen enkel verschil. Ook op andere eindpunten was er geen verschil tussen de twee groepen. Niets wees er op dat het voortschrijden van het aterosclerotisch proces door deze toevoeging werd geremd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Redactioneel
Publicatie 1 juli 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 7 - Editie 7, 2008