Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

SSRI’s en suïcide

Door op 01-10-2006

Er worden over het gebruik van SSRI’s tegengestelde claims gehanteerd ten aanzien van het risico op suïcide: enerzijds zou door toenemend gebruik van SSRI’s de incidentie van suïcide zijn verminderd, anderzijds zouden SSRI’s bij sommige patiënten kort na aanvang van behandeling het suïciderisico vergroten. Gerandomiseerde studies bij patiënten met een depressie zijn over het algemeen niet voldoende groot en van te korte duur om een effect op suïcide-incidentie op te pikken. Bovendien worden probleempatiënten, die juist het grootste risico lopen, vaak uitgesloten. Twee meta-analyses van dergelijke trials lieten toch een verhoogd risico op suïcide zien bij gebruik van SSRI’s ten opzichte van behandeling met placebo (relatief risico 1,57; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,99-2,55) of tricyclische antidepressiva (RR 2,28; 95% CI: 1,14-4,55).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 oktober 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 10 - Editie 10, 2006